Vertybės

Vertybės
Kompanijos vertybių supratimas

Žaidimo dalyviai identifikuoja asmeninius tikslus ir siekius, atranda ryšį tarp savo ir kompanijos deklaruojamų vertybių. Dirbdami komandose ir naudodami prisiimtas vertybes kaip “kurą” siekia bendro tikslo.
Dinamiško proceso metu atrandamas gilesnis kompanijos vertybių pažinimas ir įgaunami įgūdžiai remtis jomis siekiant rezultato.

Žaidimo trukmė – 3 – 6 val.

Dalyvių skaičius nuo 12 iki 40.

ŽAIDIMO GALIMYBĖS:
•Kompanijos vertybių diegimas darbuotojams.
•Rebranding’o atveju – naujų / pasikeitusių vertybių įvedimas.
•Komandos formavimas įmonės tikslams pasiekti.
•Žaidimą galima adaptuoti konkrečios įmonės situacijai ir naudoti pakartotinam darbuotojų mokymui.

REZULTATAI:
•Dalyviai siekia įmonės vertybių per savo vertybių skalę.
•Kompanijos vertybės tampa kiekvieno atskiro darbuotojo vertybėmis.
•Aiškumas, kaip kompanijos vertybės gali padėti siekti bendrų tikslų.