Team Everest

Team Everest
Komunikacijos įgūdžiai kolektyve

Komandos Everestas – verslo žaidimas, lavinantis lyderystės, komunikacijos, kolektyvo formavimo, bendradarbiavimo, funkcijų pasidalinimo įgūdžius.
Kiekviena žaidimo komanda turi galimybę mokytis iš savo padaromų klaidų. Viename žaidimo etape įgyta patirtis, padarytos išvados neišvengiamai panaudojamos kitame etape. Taip įtvirtinami įgūdžiai, formuojami teisingi įpročiai.

Žaidimo trukmė – 1 – 2d.

Dalyvių skaičius nuo 10 iki 500.

ŽAIDIMO GALIMYBĖS:
•Mokymai, komandos formavimas.
•Komunikacija komandoje.
•Linksmai praleistas laikas.
•Žaidimą galima adaptuoti konkrečios įmonės situacijai ir naudoti tolesniuose vidiniuose įmonės mokymuose.

REZULTATAI:
•Komunikacijos komandoje nustatymas.
•Komandos tikslų nustatymas.
•Konfliktų valdymas.
•Asmeninės atsakomybės už rezultatą skatinimas.