Merkis

Merkis
Strateginė įmonės vidinių ir išorinių procesų simuliacija

Gamybinės įmonės verslo simuliacija, leidžianti eksperementuoti su strategijomis, susipažinti su įmonės procesais.
Nagrinėjami finansų, komunikacijos, pokyčių valdymo, komandos formavimo, daugiafunkcinių padalinių veiklos klausimai.
Verslo simuliacijos dalyviai suskirstomi į komandas ir “valdo” sumodeliuotas kompanijas, siekdami kuo geresnių rezultatų (grynojo pelno ar pan.).

Komandos dalyviai strategiškai planuoja ir praktiškai valdo gamybinius procesus, sprendžia produktų kokybės, broko atsiradimo, logistikos, žaliavų pirkimo ir kitų komercinių sandorių klausimus.

Žaidimas – simuliacija suskirstytas periodais (metais). Taip suteikiama galimybė įvertinti rezultatus ir priimtų sprendimų įtaką veiklos rodikliams.

Trukmė: 1-3 dienos.

Dalyvių skaičius: nuo 12 iki 120.

ŽAIDIMO GALIMYBĖS:

•Vadovų mokymas.
•Personalo įvertinimas.
•Kompetencijų ugdymas.
•Individualus ar dalyvių grupės mokymas.
•Yra galimybė sumodeliuoti žaidimą pagal realią įmonės situaciją.

REZULTATAI:

  • Rezultato siekimas tampa besalygišku prioritetu.
  • Strateginis mąstymas tiek funkciniame, tiek ir įmonės lygmenyje.
  • Susijusių funkcinių padalinių bendradarbiavimo efektyvumo suvokimas.
  • Patirtis dirbant “kitose” pareigose.
  • Pažintis su įmonės finansiniais rodikliais ir valdymo buhalterija.
  • Bendradarbiavimo komandoje patirtis.
  • Ugdomas lankstumas priimant sprendimus.
  • Sprendžiamos gamybos ir darbo komandoje problemos.