Derybų valdovas

Derybų valdovas

Verslo simuliacija, mokanti strategijos ir taktikos derybose, ugdanti gebėjimą veikti ryžtingai, savalaikiai identifikuoti manipuliacijas bei jų išvengti.

Paprastai nepatyrę derybininkai žino apytiksliai 7-10 derybų vedimo taktikų ir praktikoje taiko 3-4. Priklausomai nuo grupės paruošimo laipsnio, žaidimas išdėstomas taip, kad kiekvienu žaidimo etapu dalyviai privalo taikyti vieną iš naujų taktikų derybose.

Ugdomos kompetencijos:

  • Abipusis patirties pasidalinimas grupėje;
  • Maksimali derybinių įgūdžių praktika;
  • Derybiniai įgūdžiai;
  • Strateginiai, taktiniai gebėjimai.

Rezultatai:

  • Naujų derybų taktikų išbandymas ir atradimai;
  • Naujų ir/arba patyrusių darbuotojų apmokymas;
  • Derybininko kompetencijos praplėtimas;
  • Gebėjimas identifikuoti įvairias derybų technikas ir rasti joms atsaką.