Apie Žaidimus

Time Mentor

Stalo žaidimas, lavinantis individualų ir komandinį laiko valdymą bei suteikiantis projektų valdymo įžvalgų

Pro Sales

Verslo simuliacija, apimanti visą pardavimo procesą: kontakto užmezgimą, poreikių išsiaiškinimą.

Salos ir tiltai

Verslo žaidimas skirtas kurti harmoningus santykius kolektyve ir darbo grupėje.

Derybų valdovas

Verslo simuliacija, mokanti strategijos ir taktikos derybose, ugdanti gebėjimą veikti ryžtingai.

Time Mentor Gyvenimo balansas

Balansas tarp laiko darbui ir asmeniniams poreikiams. Laiko valdymo simuliacija – stalo žaidimas.

Merkis

Gamybinės įmonės verslo simuliacija, leidžianti
eksperementuoti su strategijomis, susipažinti su įmonės
procesais.

Piratų lyderis

Žaidimo tikslas – išmokti parinkti tinkamą situacijos
valdymo metodą, nustatyti užduotį galintį atlikti pavaldinį
ir tinkamai deleguoti darbą.

Front Line

Žaidimo tikslas – pademonstruoti pagrindinius gerosios
kliento patirties formavimo ir kokybiško aptarnavimo
principus.

Vertybės

Žaidimo dalyviai identifikuoja asmeninius tikslus ir
siekius, atranda ryšį tarp savo ir kompanijos deklaruojamų
vertybių

Team Everest

Komandos Everestas – verslo žaidimas, lavinantis lyderystės, komunikacijos, kolektyvo formavimo, bendradarbiavimo, funkcijų pasidalinimo įgūdžius.

President

Intensyvus strateginis verslo žaidimas – simuliacija,
skatinanti savarankišką sprendimų priėmimą, teisingus
santykius ir reikiamą komunikaciją tarp kolektyvo narių.

Auksiniai Resursai

Kaip pasiekti maksimalų rezultatą optimizuojant
kompanijos personalo potencialą ir tinkamai parenkant,
mokant ir motyvuojant darbuotojus.

UpSales

Žaidimo esmę sudaro paprastas ir aiškus algoritmas, kaip
parduoti papildomą produktą / paslaugą. kuri jam aktuali
ir/ar papildo pagrindinį perkamą produktą / paslaugą.